Javna nabava

Odluka domskog odbora o usvajanju jednostavne nabave za 2021.

Odluka o usvajanju plana jednostavne nabave i postupaka za 2021.

Pravilnici

2019. – Pravilnik o postupcima jednostavne nabave

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o nabavi radova roba i usluga male vrijednosti

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zjn 2014 2015

Odluke

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za 2020.

Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave za 2016.

Planovi nabave

Plan nabave 2021.

Izmjena plana nabave po II put za 2020. godinu

Plan nabave 2020. u EOJN

Plan nabave 2020.

Izmjena plana nabave (lista br. 4)

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2012.

Registri ugovora

Registar ugovora o nabavi male vrijednosti za 2022. godinu

Registar ugovora EOJN 2021.

Registar ugovora EOJN 2020.

Registar bagatelne nabave doma 2019.

Registar bagatelne nabave doma 2018.

Popis subjekata

Procedura javne nabave

Procedura ugovorne obaveze

Izjava o sukobu interesa ravnateljice Suzana Jambrešić

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Projekcija 2021-2023