Jesenski upisni rok

Sva su mjesta u domu popunjena na ljetnom upisnom roku tako da se jesenski upsni rok neće provoditi.

Poštovane učenice i roditelji,

Obavještavamo vas da Učenički dom Dora Pejačević za školsku godinu 2021./2022. ima 35 ženskih slobodnih mjesta za učenice. Po prvi puta prijave i upisi učenica u učenički dom u školskoj godini 2021./2022. odvijaju se elektroničkim putem preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: https://domovi.e-upisi.hr/

Sukladno Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. i objavljenom natječaju za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove grada Zagreba u školskoj godini 2021./2022. vremenik ljetnog upisnog roka je sljedeći:

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav 05.07.2021.
Početak prijave odabranih učeničkih domova 12.07.2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 14.07.2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 14.07.2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 14.07.2021.
Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 15.07.2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) 16.07.2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
Objava konačnih ljestvica poretka 16.07.2021.
Upis u učenički dom Dora Pejačević 19.07.2021. od 8 do 16 sati
Dostava potpisanih Upisnica i potvrde obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom osobno ili elektroničkim putem 20.07.2021. od 8 do 12 sati
Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21.07.2021.

Prije donošenja odluke o izboru učeničkog doma, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

· Škola za cestovni promet · Tehnička škola Ruđer Bošković
· Poštansko telekomunikacijska škola · Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
· Trgovačka škola · Grafička škola
· III. ekonomska škola · Privatna klasična gimnazija Zagreb
· II. gimnazija · Privatna gimnazija i strukovna škola „Svijet“
· III. gimnazija · Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
· VII. gimnazija · Veterinarska škola
· XII. gimnazija · Prehrambeno-tehnološka škola
· XV. gimnazija – MIOC · Agronomska škola Zagreb
· XVI. gimnazija · Zdravstveno učilište Zagreb
· XVIII. gimnazija · Medicinska škola Mlinarska
· Klasična gimnazija · Škola suvremenog plesa Ane Maletić
· Nadbiskupska klasična gimnazija · Glazbeno učilište Elly Bašić
· Škola za klasični balet u Zagrebu · Glazbena škola Pavla Markovca
U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj 01/ 2334-880 ili 099/7333438 , a možete nas kontaktirajte i putem e-pošte: info@ud-dora.hr .

Dokumentacija potrebna za prijavu u dom

  1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom
  2.  Preslike svjedodžbi 5.,6.,7., i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)
  3. Ostale dokumente koji mogu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom (vidi odluka MZOS-a)

Dokumentacija potrebna za upis u dom

  1. Upisnica 2021./2022.
  2. Potvrda o upisu u školu
  3. Liječnička potvrda za smještaj u dom
  4. Uvjerenje o prebivalištu
  5. Preuzeti ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)