UPISI 2022./2023.

Poštovani roditelji/skrbnici i dragi budući učenici,

Učenički dom Dora Pejačević, Trg J.F. Kennedyja 3, za školsku godinu 2022./2023., ima ukupno 22 slobodna mjesta za  upis učenica.

VAŽNO

Nakon objave konačnih ljestvica poretka (subota, 16. 7. 2022.) i saznanja da ste primljeni u naš dom, molimo roditelje/skrbnike da prije dolaska na potpisivanja ugovora u ponedjeljak ili utorak, ispune zdravstveni obrazac dostupan na poveznici ZDRAVSTVENI UPITNIK

Upis u Učenički dom Dora Pejačević odvijat će se osobno u prostorijama doma 18. i 19. srpnja 2022. od 8.00 do 16.00 sati. Roditelji/skrbnici dobit će primjerak ugovora koji je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika te ga povratno isti dan dostaviti u dom. Također, prema kalendaru upisa, iste je dane potrebno u aplikaciji eUpisi preuzeti i učitati potpisani obrazac o upisu (upisnica) te potvrdu obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom.

LJETNI UPISNI ROK 2022./2023.

Učenice se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2022./2023. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUDhttps://domovi.e-upisi.hr/

Korisničke upute za pristup i prijavu u aplikaciju za učenike i roditelje dostupne na poveznici https://domovi.e-upisi.hr/#/Manual

Odluka za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023.

Prijam učenika srednjih škola u učeničke domove Grada Zagreba u školskoj godini 2022./2023.

  • Početak prijava učenica/kandidatkinja u sustav 4. 7. 2022.
  • Početak prijave odabranih učeničkih domova 11. 7. 2022.
  • Rok za dostavu dokumentacije učenica(dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava  za upis u učenički dom) 13. 7. 2022.
  • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 13. 7. 2022.
  • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 13. 7. 2022.
  • Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 14. 7. 2022.
  • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenice dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidatkinje iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)  15. 7. 2022.
  • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 15. 7. 2022.
  • Objava konačnih ljestvica poretka 16. 7. 2022.
  • Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 18. 7. – 19. 7. 2022.

Prije donošenja odluke o izboru učeničkog doma, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

· Škola za cestovni promet · Tehnička škola Ruđer Bošković
· Poštansko telekomunikacijska škola · Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
· Trgovačka škola · Grafička škola
· III. ekonomska škola · Privatna klasična gimnazija Zagreb
· II. gimnazija · Privatna gimnazija i strukovna škola „Svijet“
· III. gimnazija · Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
· VII. gimnazija · Veterinarska škola
· XII. gimnazija · Prehrambeno-tehnološka škola
· XV. gimnazija – MIOC · Agronomska škola Zagreb
· XVI. gimnazija · Zdravstveno učilište Zagreb
· XVIII. gimnazija · Medicinska škola Mlinarska
· Klasična gimnazija · Škola suvremenog plesa Ane Maletić
· Nadbiskupska klasična gimnazija · Glazbeno učilište Elly Bašić
· Škola za klasični balet u Zagrebu · Glazbena škola Pavla Markovca
U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj 01/ 2334-880 ili 099/7333438 , a možete nas kontaktirajte i putem e-pošte: info@ud-dora.hr .