Zaposlenici

U našem domu radi 25 zaposlenika. O realizaciji plana i programa rada brinu se ravnateljica, stručna suradnica pedagoginja, sedam odgajatelja, dva noćna pazitelja i zdravstvena voditeljica. Za pripremanje obroka i nabavu namirnica zadužene su tri kuharice, dvije pomoćne kuharice i ekonom.

Uz već navedene djelatnike, za kvalitetnu brigu i uspješno poslovanje doma, još je zaduženo i administrativno - tehničko i pomoćno osoblje.

Suzana Jambrešić, profesorica matematike

Ravnateljica

Iva Župan, mag. paed.

Stručna suradnica pedagoginja

Odgajatelji

Željka Novačić, prof. kineziologije

Odgajateljica

Iva Lojber, mag. cin.

Odgajateljica

Morana Krstić, mag. ing. tech. tex.

Odgajateljica

Senka Kovačević, prof. biologije i kemije

Odgajateljica

Ivana Čalić Kovačević, mag. phil.

Odgajateljica

Tajana Zdeličan Jugo, prof. likovne umjetnosti

Odgajateljica

Daniel Skok, mag.paed. et mag. philol. hisp.

Odgajatelj

Noćne paziteljice

Snježana Resar

Noćna paziteljica

Melita Krstić

Noćna paziteljica

Ostali zaposlenici

Doroteja Dakić Kraševac

Voditeljica računovodstva

Ivona Hižak

Ekonomica

Lorela Vukovac

Tajnica

Draženka Čurla

Zdravstvena voditeljica

Slavica Roginić

Voditeljica kuhinje

Ana Erceg

Kuharica

Višnja Librić

Kuharica

Katarina Čeh

Pomoćna kuharica

Željka Kristina Klenović

Pomoćna kuharica

Jusuf Grabić

Domar

Mara Crnjac

Spremačica

Marijana Radanović

Spremačica

Nevenka Opačak

Pralja

Željko Kosi

vratar/telefonist/pazikuća