Razvoj učeničkog doma kroz neformalne metode učenja i međunarodne i europske projekte

Neformalne metode učenjaProjekti
28/09/2022

Razvoj učeničkog doma kroz neformalne metode učenja i međunarodne i europske projekte – Malta

U sklopu projekta ˝Razvoj učeničkog doma kroz neformalne metode učenja i međunarodne i EU projekte˝ odgajateljica Krstić je otputovala na Maltu u svrhu stručnog usavršavanja na području neformalnog učenja. U…
Neformalne metode učenja
01/09/2022

Razvoj učeničkog doma kroz neformalne metode učenja i međunarodne i europske projekte – Berlin

Ravnateljica, Suzana Jambrešić sudjelovala je na edukaciji u Berlinu pod nazivom School leadership and educational innovation. Edukacija u Njemačkoj bila je od 14.03.2022 do 18.03.2022. Ciljevi mobilnosti: Postati svjesni ključnih…