Inovativni ravnatelji za zelenu i digitalnu transformaciju škola

Innovative School Leaders for Green and Digital Transformation

Inovativni ravnatelji za zelenu i digitalnu transformaciju škola

Trajanje projekta: 01.06.2023. do 31.08.2024.

40.000,00 €

Nositelj projekta: UHSR

Sudionici: Suzana Hitrec, Ivan Vrbik, Suzana Jambrešić, Josipa Galić, Brankica Žugaj, Ivana Vojnović, Marija Margušić Novosel, Ljiljana Kencel, Maja Feil Ostojić, Tanja Mamić, Davor Kulić, Drago Mihaljević, Jelena Jelinić Bošnjak, Marija Tomić, Ivka Nevistić, Aleksandra Acalin i Nataša Vibiral