Računovodstveni izvještaji

Procedura o korištenju službenog automobila Doma

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura o ugovornoj obvezi Učeničkog doma Dora Pejačević

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Financijski plan

Prijedlog financijskog plana učeničkog doma Dora Pejačević za 2020. i projekcija plana za 2020. i 2022. godinu

Rebalans financijskog plana za 2019. i Financijski plan za 2020.

Rebalans financijskog plana za 2018. i Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2018.

Financijska izvješća

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješka uz financijsko izvješće 2019.

Godišnje financijsko izvješće za 2019.

Bilješka uz godišnje financijsko izvješće za 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Polugodišnje financijsko izvješće za 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Završni-račun – 2020.

Bilješke uz financijsko izvješće za period od 01.01.2020. – 31.12.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

Bilješke uz financijska izvješća 31.12.2021.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.