Skip to main content

Udruženje „Djeca prva“ te partneri projekta Učenički dom Križevci i Učenički dom Dora Pejačević provode projekt “Imam plan biti poduzetan” od 08.11.2021. do 31.08.2022. Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Cilj projekta je unaprjeđenje poduzetništva mladih na području Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije.

Projekt „Imam plan biti poduzetan“ usmjeren je unaprjeđenju poduzetništva mladih na području Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije, kroz unaprjeđenje znanja o poduzetništvu, unaprjeđenje poduzetničkih i organizacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica srednjoškolske dobi na smještaju u partnerskim učeničkim domovima.  U projekt su se uključila djeca i mladi, koji su učenice i učenici u dobi od 14 do 19 godina u sustavu redovnog obrazovanja te su na smještaju u učeničkom domu (učenički dom Križevci i Dora Pejačević).

Projekt se provodi kroz aktivnosti:

  1. Radionice razvoja poduzetničkih, organizacijskih emocionalnih i socijalnih vještina za učenike i učenice partnerskih domova usmjerene su na unaprjeđenje znanja o poduzetništvu te razvoju poduzetničkih, organizacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina učenica i učenika. Sadržaji radionica usklađeni su s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima za mlade, a u njihovom kreiranju koriste se sugestije, potrebe i želje djece i mladih uključenih u projekt. Radionice su osmišljene na način da korisnici stječu znanja i razvijaju vještine, kroz osobno iskustvo (iskustveno učenje), interaktivne metode i aktivno sudjelovanje. Radionice su kreirane sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama u području cjeloživotnog razvoja i učenja te su strukturirane primjereno dobi korisnika.
    Tematski, radionice su koncipirane na sljedeći način: 1. radionica: Upoznavanje, očekivanja polaznica/ka, upoznavanje s pojmovima socijalnih i emocionalnih vještina, zapošljavanja/samozapošljavanja i poduzetništva; 2. radionica: Slika o sebi i samopredstavljanje; 3. radionica: Kreativno razmišljanje i rješavanje problema; 4. radionica: Planiranje, upravljanje vremenom, efikasnost i efektivnost u korištenju resursa; 5. radionica: Suradnja, tolerancija i timski rad; 6. radionica: Upravljanje emocijama, suočavanje s neuspjehom; 7. radionica: Pregovaračke i prezentacijske vještine.
    Tijekom radionica, učenice su uz upute voditelja radionica izradile materijale (ručno rađene plakate, info letke, ppt prezentacije i sl. materijale) koje su se prezentirale na domskom sajmu poduzetništva. Poticalo se učenice da daju svoje ideje za sadržaj materijala ten a način na koji će izraditi materijale kako bi se vježbala njihova proaktivnost i poduzetnost u svrhu prijenosa znanja na druge učenice smještene u domovima. Učenicama su podijeljeni rokovnici koji će im služiti za  praktično vježbanje vještina stečene tijekom radionica (vještinu organiziranja vremena, postavljanja prioriteta kao i poduzetnost u svakodnevnom životu).
  1. Tribine s lokalnim poduzetnicima – aktivnost koja obuhvaća umrežavanje učenica s lokalnim poduzetnicima (razmjena kontakata, informacije o potrebama za zaposlenicima, potencijalno razmjenu životopisa) te aktivno uključivanje poduzetnika u projekt kroz radionice. U našem domu tribina je organizirana s poduzetnicom Mary Novosel, novinarka i aromaterapeutkinja koja je održala predavanje o uspješnoj poduzetničkoj priči vezanoj uz “Startaj Hrvatska” te provela radionicu izrade prireodne kozmetike s učenicama.
  2. Domski sajmovi poduzetništva – podrazumijevaju provedbu po jednog sajma poduzetništva u svakom učeničkom domu koji je partner na projektu, a usmjereni su informiranju učenica i učenika o poduzetništvu. U prostoru doma prezentirali su se materijali koje su izradili učenice i učenici tijekom sudjelovanja na radionicama (plakati, info letci, ppt prezentacije i sl.), predstavile su se vještine važne za poduzetništvo, ali i svakodnevan život (organizacijske, emocionalne, socijalne).
  3. Info kutak „Poduzetni smo!“ na mrežnoj stranici www.djeca-prva.hr
  4. Promocija projekta – svi prikupljeni materijali bit će dostupni učenicima putem online platformi te će ih moći pročitati i koristiti u svakom trenutku, a u svrhu dijeljenja znanja s ostalim učenicama. https://djeca-prva.hr/projekt-imam-plan-biti-poduzetan/
  5. Vođenje projekta -Učenički dom Dora Pejačević je uključen u realizaciju svih aktivnosti iz projekta, a odgajateljica Željka Novačić je sudjelovala kao koordinatorica aktivnosti ispred učeničkog doma i pridonijela uspješnoj realizaciji projekta.

Tekst i izbor fotografija: Željka Novačić