Skip to main content

Erasmus+ projekt ”GO do jednakopravnog, solidarnog i uključivog društva!” usmjeren je prema poticanju demokratskog sudjelovanja mladih u procesu donošenja odluka s naglaskom na aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju obrazovnih politika s osobitim fokusom na jednakopravnost, uključivost i solidarnost. Dijalog će biti proveden o građanskom odgoju i obrazovanju te načinima kako obrazovni sustav poučava o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj uključivosti.

U provedbi projekta surađuju Ambidekster klub – Zagreb, DrONE- udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje – Karlovac, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter – Rijeka i Nansen dijalog centar – Osijek. Organizacije koje provode projekt su članice GOOD inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne ustanove. Više o djelovanju inicijative možete saznati na web stranici: http://goo.hr/good-inicijativa/. Naš učenički dom u projekt se uključio kao ustanova s mladima ispred Grada Zagreba, a koordinaciju projekta na razini doma provodila je stručna suradnica pedagoginja Iva Župan.

U prostorijama našeg učeničkog doma, 4. travnja 2022. godine, organizirana je prva radionica i druženje uz online povezivanje mladih iz Osijeka, Zagreba, Karlovca i Rijeke s nazivom ”Kakvo obrazovanje trebamo za solidarnost i rješavanje problema u zajednici?”. Ova uvodna aktivnost razmjene mladih studentica i studenata te učenica i učenika srednjih škola obuhvatila je razgovore o temi kakvo obrazovanje za ljudska prava, solidarnost, održivost i aktivno građanstvo mladi žele i trebaju te gdje su prostori u kojima razvijaju svoju socijalne i građanske vještine.

Nakon uvodne aktivnosti planirano je povezivanje s mladima iz drugih gradova te sudjelovanje u drugim aktivnostima projekta kao što su edukacije i razmjene u Osijeku i Rijeci.

Prva planirana edukacija i razmjena (trening) provedena je u Rijeci u razdoblju od 10. do 12. lipnja 2022. godine pod nazivom: “Mladi za globalno građansko obrazovanje koje podržava jednakopravnost i uključivost te aktivni doprinos društvu solidarnosti”, a bila je namijenjena mladima u dobi od 18. do 30. godina. Na navedenoj edukaciji i razmjeni u Rijeci sudjelovale su dvije učenice iz našeg doma koje su aktivno sudjelovale u aktivnostima i radionicama koje su obuhvaćale teme ljudskih prava u svakodnevnom životu, rodnu ravnopravnost, uvod u medijsku i digitalnu pismenost te upoznavanje s alatom za zaštitu i promociju jednakopravnosti i solidarnosti.

Od 9. do 11. rujna provedena je druga razmjena mladih u dobi od 15 do 18 godina u Osijeku, na kojoj su također sudjelovale dvije učenice iz našeg doma. Teme provedenih radionica odnosile su se na identitet, stereotipe i predrasude, manjinska prava, uvod u medijsku i digitalnu pismenost te upoznavanje s alatima za zaštitu i promociju jednakopravnosti i solidarnosti.

Posljednja razmjena mladih održana je u Karlovcu u razdoblju od 21. do 23. listopada 2022. godine, a bila je namijenjena mladima od 17 do 30 godina. Na navedenoj razmjeni predstavile su nas dvije učenice koje su sudjelovale u radionicama na kojima se govorilo o oblicima participacije mladih, definirani su pojedini oblici participacije te su neki od njih i prikazani na kreativan način, kroz glumu, pjesmu, simulacije itd. Sudionici su jačali komunikacijske i prezentacijske vještine koje su bitne pri dijalogu s donositeljima odluka te su se okušali u aktivnom slušanju, prenošenju poruke i pravilnoj upotrebi govornog aparata te pravilnom disanju. Osim navedenog, sudionici su se imali priliku okušati u vježbi zagovaranja, a svrha aktivnosti je bila definirati “kartu” odnosa između četiri “aktera” unutar (idealnog) demokratskog društva (donositelji odluka, udruge, mediji i mladi).

U sklopu Međunarodnog dana obrazovanja, 24. siječnja 2023., organizirana je javna rasprava i dijalog mladih s donositeljima odluka u prostorijama Tribine Grada Zagreba. Na raspravi su se analizirali različiti modeli aktualne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu, ali i Hrvatskoj, podijeljeni su rezultati istraživanja o provedbi istog kao i glasovi mladih sudionica i sudionika različitih programa odgoja i obrazovanja. Pet učenica našeg doma odlučilo se na sudjelovanje u ovom dijalogu te su aktivno bile uključene u interaktivnu radionicu koja je provođena po metodi World Cafe-a.

Iva Župan, stručna suradnica pedagoginja