Upis i ispis iz doma

1. Učenice se upisuju u dom na jednu školsku godinu na temelju raspisivanja javnog natječaja kojeg propisuje Ministarstvo prosvjete i sporta.
2. Za upis je potrebno:
* ispuniti upisnicu;
* imati status učenice srednje škole;
* primiti na znanje pravila ponašanja i s njima se slagati;
* imati sredstva za redovito plaćanje opskrbnine.
3. Izborni postupak vodi komisija u domu.
4. Iz doma se može ispisati tijekom školske godine na osnovi pisane izjave roditelja/staratelja koji je prilažu mjesec dana prije ispisa.
5. Ako se korisnica ispiše iz doma bez zahtjeva, roditelji/skrbnici plaćaju trošak režije za tekući mjesec.

Osnovna (temeljna) pravila

1. Osnovna pravila vrijede za sve učenice i zaposlenike u domu, poštuju vrijednost svakog ponaosob i štite temeljna čovjekova prava.
2. Učenice su dužne redovito pohađati školu, ispunjavati školske obveze i sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu u domu.
3. Svi odgovorno izvršavamo dužnosti koje ne ugrožavaju naše zdravlje niti zdravlje drugih.
4. Svi smo dužni čuvati domsku imovinu i sprječavati štetu.
5. Svi skrbimo za uređenje doma i čistoću okoline pod što spada red i higijena u sobi, sanitarnom čvoru, blagovaoni i u drugim zajedničkim prostorijama doma.
6. Prostorije u kojima boravimo pospremamo i čistimo.
7. U međusobnim odnosima poštujemo temeljna ljudska prava, priznajemo različitosti i dajemo mogućnost različitog razmišljanja.
8. Prema sustanarkama, zaposlenicima doma i posjetiteljima odnosimo se kulturno i ljubazno.
9. Učenice su raspoređene u odgojne skupine koje vode odgajatelji.
10. Svi odgajatelji imaju jednake obaveze prema svim učenicama.
11. Pravila ponašanja u sobama temelje se na uzajamnom poštivanju potreba sustanarki i omogućavanju mira potrebnog za kvalitetan odmor. Ukoliko se termini učenja sustanarki razlikuju, preferira se učenje u za to predviđenim prostorijama – učionicama. Strogo je zabranjeno sjedenje na ogradama balkona koji pripadaju sobama.
12. Ukoliko se učenica razboli preko vikenda, u roditeljskom domu/domu skrbnika, roditelji/skrbnici su dužni obavijestiti dom.

Dnevni raspored

1. Vremenski raspored
* do 7.00 ustajanje;
* 6.00 – 7.45 doručak, odlazak u školu, osobna higijena;
* 7.45 – 8.00 osobna higijena;
* 8.00 – 11.00 vrijeme učenja;
* 12.00 – 15.45 ručak, odlazak u školu;
* 16.00 – 19.00 vrijeme učenja;
* 19.00 – 20.45 večera;
* 22.00 – 6.00 mir u domu, odnosno vrijeme predviđeno za spavanje.
2. Učenje se provodi u učionici ili u sobi.
3. Iza 22.00 sata se uči u učionici, a u sobama samo uz suglasnost sustanarki i dežurnog odgajatelja.
5. U vrijeme učenja u domu je tišina.
6. Odgajatelji vode evidenciju prisutnosti na učenju, pružaju pomoć pri učenju, pri organizaciji učenja te organiziraju instrukcije.
7. Domske priredbe završavaju u pravilu do 23.00 sata.

Sobna pravila

1. Sobna pravila vrijede za učenice, stanovnice doma.
2. U sobe se useljava po rasporedu. Soba se može zamijeniti u dogovoru s odgajateljima.
3. Sve učenice u sobi imaju ista prava i dužnosti.
4. U dnevnim boravcima djevojke su u papučama.
5. Djevojke redovito pospremaju i čiste prostore u kojima borave.
6. Soba i balkon čiste se po dogovorenom rasporedu.
7. Prije odlaska na jesenske, novogodišnje, zimske i ljetne praznike djevojke obavljaju generalno čišćenje (prozori, vrata, podovi…) i jednom svakoga tjedna. Higijenu sobe dnevno pregledava odgajatelj u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom.
8. Plakati i fotografije smiju se lijepiti na za to pripremljene površine u dogovoru s odgajateljem.
9. Tople napitke (čaj, kava i sl.) djevojke mogu pripremati u čajnoj kuhinji, a nakon upotrebe čajnu kuhinju treba dovesti u red.
10. Glača se domskom peglom na daski za glačanje. Glačalo i daska smješteni su u učionici.
11. Posteljina se mijenja svakih 14 dana po pripremljenom rasporedu.
12. U prostorijama doma i u sobama slobodno se kreću učenice i djelatnici doma po službenoj dužnosti, a ostali posjetitelji mogu ući u dogovoru s dežurnim odgajateljem.
13. Sve učenice u sobi jednako su odgovorne za inventar. Prilikom izlaska iz doma stanje inventara u sobama mora odgovarati onom kojeg su učenice zatekle na dolasku.
14. Ukoliko učenica učini štetu na inventaru doma, ista se prijavljuje i popravlja o trošku učenice. Sve su učenice dužne prijaviti eventualna oštećenja inventara, bez obzira na uzrok ili način oštećenja.
15. Glazbu je dozvoljeno slušati do 22.00, naravno, na jačini primjerenoj sobi i općim pravilima ponašanja u domu.
16. Ukoliko se učenica razboli o tome treba obavijestiti odgajatelja ili zdravstvenu voditeljicu. Umjesto nje mogu to učiniti i sustanarke.
17. Živite zdravo, po mogućnosti baveći se sportom i tjelesnom aktivnošću, daleko od utjecaja alkohola, droga, odnosno bilo kojih opojnih sredstava!

Izlasci

1. Slobodni izlaz imaju:
* učenice prvog razreda od 19.00 do 21.00,
*učenice drugog razreda od 19.00 do 22.00

*ostale učenice od 19.00 do 23.30.
2. Dulji izlaz do 23.30 korisnice mogu dobiti u dogovoru s dežurnim odgajateljem.
3. Ako je učenici dozvoljen izlaz iza 21.00 obavezno se treba upisati u ”knjigu izlazaka” u zbornici, kod dežurnog odgajatelja.
4. Po povratku u dom učenica se treba javiti u zbornicu zbog ispisa.
5. U subotu i nedjelju izlazak je dozvoljen do 22.00.

Opskrbnina

1. Trošak boravka u domu plaćaju roditelji/skrbnici za svaki dan u domu.
2. Mjesečna cijena boravka iznosi 630,00 kn, što je 21,00 kn po danu. U cijeni je 15,00 kn za režije i 6,00 kn za hranu.

Učenica ima pravo:

* na poštivanje temeljnih ljudskih prava i osobnosti;
* na zdravi život u domu;
* na komunikaciju;
* na ugodan život u domu;
* na stručnu, odgajateljsku i prijateljsku podršku zaposlenika doma;
* sudjelovati u formiranju pravila ponašanja u domu.

Učenica je dužna:

* poštivati temeljna ljudska prava svih korisnika i zaposlenika doma;
* živjeti zdravo i poštivati zdravlje drugih;
* otvoreno komunicirati i imati iskren odnos s drugima;
* sukladno svojim mogućnostima pomoći u stvaranju ugodnog ozračja u domu;
* poštivati različitosti i biti razumno strpljiva s drugima;
* poštivati pravila ponašanja u domu.

Pohvale i nagrade

1. Učenice se mogu pohvaliti i nagraditi:
* za iznimno poštivanje domskih pravila;
* za iznimne aktivnosti u organiziranju domskog života;
* za aktivno sudjelovanje u domskim aktivnostima;
* za posebne rezultate na kulturnom i športskom području izvan doma;
* za postizanje ugodne, pozitivne klime u skupini i u domu;
* za iznimne aktivnosti u oblikovanju estetskog izgleda doma;
* za pomoć ostalim učenicama u učenju.
2. Prijedlog za pohvalu ili nagradu može dati svatko tko stanuje ili radi u domu: učenice, odgajatelji, pedagoginja, ravnateljica.

Kršenje pravila:

* kršenje temeljnih čovjekovih prava;
* laž, krađa, namjerno stvaranje štete;
* uzastopni izlasci i noćenje izvan doma bez dozvole odgajatelja;
* unos, uživanje i nagovaranje drugih na uživanje alkohola i opojnih sredstava;
* omogućavanje prenoćišta drugim osobama u domu bez dogovora s odgajateljem.

Prilikom kršenja pravila Aktiv odgajatelja izriče odgojnu mjeru prema pravilniku o kućnom redu.