7

Učenički dom ”Dora Pejačević” je odgojno-obrazovna ustanova od posebnog društvenog interesa. Namijenjen je učenicama srednjih škola koje se školuju izvan mjesta stalnog boravka, u izuzetnim slučajevima studenticama, ponekad i polaznicama raznih seminara, tečajeva i ekskurzija. Učenicama korisnicama doma pružaju se usluge smještaja i prehrane, osiguravaju optimalni uvjeti za učenje i kreativno korištenje slobodnog vremena te se nastoji kvalitativno dopuniti obiteljski i školski odgoj, a život u domu je značajan i kao faktor socijalizacije. UDD_2009_slk_004Organizacijom odgojno-obrazovne djelatnosti i angažmanom svih sudionika (ravnateljice, odgajateljica, stručne suradnice pedagoginje, zdravstvene djelatnice, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika, liječnika, Dom zdravlja Hirčeva, itd.) kroz realizaciju svojih zadataka i aktivnosti dom djeluje kao važan faktor odgajanja, samoodgajanja i preodgajanja. Osiguravši optimalne životne, radne, društvene i pedagoške uvjete za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenica radi se, obavljanjem svakodnevnih individualnih i zajedničkih zadataka, na razvijanju opće životne i radne kulture. Na početku svake školske godine radi se na programu adaptacije naših učenica na novu sredinu i udaljenost obitelji, a kroz različite radionice, edukacije, razgovore i rasprave ih se upućuje na prihvaćanje raznih vještina, znanja, stavova, vrednota i ostalih iskustava potrebnih za djelovanje u sredini u kojoj žive. Jedan od naših zadataka svakako je i usmjeravanje naših korisnica na pozitivan odnos prema pojavama što ih okružuju te prema vlastitim doživljajima, kao i zadovoljenje primarnih i sekundarnih potreba.

POVIJESNI PREGLED RAZVOJA UČENIČKOG DOMA “DORA PEJAČEVIĆ”

UDD_2009_slk_005 Učenički dom “Dora Pejačević” osnovan je 01.09.1956.g. pod nazivom Dom učenika u trgovini. Osnivač je Narodni odbor općine Donji grad. Sjedište doma je bilo u Vlaškoj ul. br. 40. Šk.god. 1959./60. u domu je bilo 56 učenika. Naredne šk.god. je primljeno 54-ero novih učenika i smješteno u novu zgradu u Ulici socijalističke revolucije br. 141 (Zvonimirova ulica). Potpuno preseljenje u novu zgradu izvršeno je 01.09.1961.g. Tada je tijelo upravljanja bio Upravni odbor koji ima 11 članova. Ondašnji Dom učenika u trgovini je 22.04.1974.g. postao OOUR pri RO Školski trgovinski centar, Trg J. F. Kennedya br. 4. Reorganizacijom RO Školskog trgovinskog centra 11.04.1978.g. konstituira se RO Trgovinski Obrazovni centar u Zagrebu, Trg J.F. Kennedya br. 4, koji u svom sastavu nema OOUR-a, već je kao djelatnost Doma učenika u trgovini u sporednoj djelatnosti i označena je kao ”Odgoj i smještaj i prehrana učenika i polaznika”. 12.07.1991.g. konstituira se samostalna ustanova – Đački dom ”Dora Pejačević”, Zagreb, Trg J. F. Kennedya br. 3. Nadalje, 19.12.1993.g. dom mijenja naziv u Učenički dom ”Dora Pejačević”, Zagreb, Trg J. F. Kennedya br. 3, što je i današnji naziv doma. Nužno je spomenuti da je dom pri osnivanju bio muški dom, zatim mješoviti od 1966., a od 1983.g. je ženski dom. Domom, uz ravnatelja, upravlja Domski odbor od sedam članova.

ORGANIZACIJA RADA U UČENIČKOM DOMU

UDD_2009_slk_061Radni dan u domu traje dvadeset i četiri sata i u skladu s tim je organiziran rad u domu kroz slijedeće programe: Program odgoja i obrazovanja u šest odgojnih skupina realizira se kroz mentorski rad, izborni program i posebni program. Mogućnosti izražavanja pružaju se učenicama kroz rad sportskih, kulturnih i drugih grupa, kao što su badminton, odbojka, stolni tenis, pilates, fitnes, ples, fotografska grupa, odlascima u kazalište, gluma i recitacija, ekologija, posudba knjiga u domskoj knjižnici te različite radionice. Organiziraju se izleti izvan Zagreba, sudjeluje se na Domijadi, gradskoj i državnoj, na likovnim kolonijama diljem Hrvatske, organiziraju se zabave uz prigodne proslave i programe za Božić, Valentinovo, maškare i dr. prema iskazanom interesu učenica. Program ostvaruje i stručna suradnica pedagoginja te dva suradnika u radu noću i jedna medicinska sestra. Program prehrane -kuhinja- pet djelatnika: Glavna kuharica, dvije kuharice, dvije pomoćne kuharice i ekonom. Program smještaja: Na tri kata je smješteno trideset i devet trokrevetnih soba i tri jednokrevetne. U domu radi dvadeset i šest zaposlenika, od kojih su šest odgajatelji. Odgajateljsko vijeće čine sljedeći djelatnici: Ravnateljica, pedagoginja, šest odgajatelja, dva noćna pazitelja i zdravstvena voditeljica.

Copyright © 2014. Učenički dom Dora | Izrada: Web-Pulse.eu & Weblogic Studio