Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 64/14)

Učenički dom Dore Pejačević na ovoj stranici objavljuje javne pozive za ponude za organizaciju izvanučionične nastave.

Ponudu na Javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: ponuditelj)

koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka navedenog na javnome pozivu neće se razmatrati. 

PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNOOBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE

OBRASCI POZIVA ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNE I VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE,

MATURALNA PUTOVANJA 2016

OBRASCI ZA REALIZACIJU: (link za ponuditelje)

Obrazac za državnu Domijadu u Rovinju

Odluka o odabiru ponude

Izlet u Vukovar

Odluka o odabiru ponude za izlet

 

Copyright © 2014. Učenički dom Dora | Izrada: Web-Pulse.eu & Weblogic Studio