Prilikom upisa u učenički dom ”Dora Pejačević” potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Prilikom prijave u dom:
1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom
2. donijeti preslike svjedodžbi 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom
razredu)
3. donijeti ostale dokumente koji mogu utjecati na pravo prednosti za prijam u učenički dom

Pri upisu u dom:
1. ispuniti upisnicu

2. donijeti potvrdu o upisu u školu
3. preuzeti ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)
4. donijeti liječnička potvrda za smještaj u domu

5. donijeti uvjerenje o prebivalištu

N A T J E Č A J ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017-2018.

1. LJETNI UPISNI ROK
  • PRIJAVE za upis: srijeda 12. 7. 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
  • OBJAVA KONAČNIH LJESTVICA PORETKA UČENIKA: 13. 7. 2017. g.
  • UPIS U UČENIČKI DOM: četvrtak 13. 7. 2017. g. od 08,00 do 16,00 sati
  • OBJAVA SLOBODNIH MJESTA ZA JESENSKI ROK: petak 14. 7. 2017. g.

 

 

2. JESENSKI UPISNI ROK
  • PRIJAVE: četvrtak 31. 8. 2017. godine od 8,00 do 16,00 sati
  • OBJAVA KONAČNIH LJESTVICA PORETKA UČENIKA I UPISI U UČENIČKI DOM : petak 1. 9. 2017. g. od 08,00 do 16,00 sati
Prijavnica sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na gore navedenu adresu, gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije u svezi smještaja učenika.

Copyright © 2014. Učenički dom Dora | Izrada: Web-Pulse.eu & Weblogic Studio