Jesenski upisni rok

Sva su mjesta u domu popunjena na ljetnom upisnom roku tako da se jesenski upsni rok neće provoditi.

Poštovane učenice i roditelji,

Obavještavamo vas da Učenički dom Dora Pejačević za školsku godinu 2021./2022. ima 35 ženskih slobodnih mjesta za učenice. Po prvi puta prijave i upisi učenica u učenički dom u školskoj godini 2021./2022. odvijaju se elektroničkim putem preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: https://domovi.e-upisi.hr/

Sukladno Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. i objavljenom natječaju za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove grada Zagreba u školskoj godini 2021./2022. vremenik ljetnog upisnog roka je sljedeći:

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav 5.7.2021.
Početak prijave odabranih učeničkih domova 12.7.2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 14.7.2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 14.7.2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 14.7.2021.
Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 15.7.2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

16.7.2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 16.7.2021.
Upis u učenički dom Dora Pejačević

Dostava potpisanih Upisnica i potvrde obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom osobno ili elektroničkim putem

19.7.2021. od 8 do 16 h

20.7.2021. od 8 do 12 h

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2021.

Prije donošenja odluke o izboru učeničkog doma, napominjemo da se nalazimo u blizini sljedećih škola:

·         Škola za cestovni promet ·         Tehnička škola Ruđer Bošković
·         Poštansko telekomunikacijska škola ·         Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
·         Trgovačka škola ·         Grafička škola
·         III. ekonomska škola ·         Privatna klasična gimnazija Zagreb
·         II. gimnazija ·         Privatna gimnazija i strukovna škola „Svijet“
·         III. gimnazija ·         Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola
·         VII. gimnazija ·         Veterinarska škola
·         XII. gimnazija ·         Prehrambeno-tehnološka škola
·         XV. gimnazija – MIOC ·         Agronomska škola Zagreb
·         XVI. gimnazija ·         Zdravstveno učilište Zagreb
·         XVIII. gimnazija ·         Medicinska škola Mlinarska
·         Klasična gimnazija ·         Škola suvremenog plesa Ane Maletić
·         Nadbiskupska klasična gimnazija ·         Glazbeno učilište Elly Bašić
·         Škola za klasični balet u Zagrebu ·         Glazbena škola Pavla Markovca

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja slobodno nazovite naš Dom na broj  01/ 2334-880 ili 099/7333438 , a možete nas kontaktirajte i putem e-pošte: info@ud-dora.hr .

 

N A T J E Č A J ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA

UČENIČKI DOMOVI NA TEMELJU ODLUKE O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012 (zagreb.hr)

link za:

Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU U DOM:

1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom

2. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7., i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

3. Ostale dokumente koji mogu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom (vidi odluka MZOS-a)

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U DOM:

1.  Upisnica 2021./2022.

2. Potvrda o upisu u školu

3.  Lječnička potvrda za smještaj u dom

4. Uvjerenje o prebivalištu

5. Preuzeti ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)


KORISNI LINKOVI

Copyright © 2014. Učenički dom Dora | Izrada: Web-Pulse.eu & Weblogic Studio