Prilikom upisa u učenički dom ”Dora Pejačević” potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Prilikom prijave u dom:

1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom

2. Donjeti preslike svjedodžbi 5.,6.,7., i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

3. Donjeti ostale dokumente koji mgu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom

 

Pri upisu u dom:

1. Ispuniti prijavnicu

2. Donjeti potvrdu o upisu u školu

3. Preuzeti ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)

4. Donjeti lječničku potvrdu za smještaj u domu

5. Donjeti uvjerenje o prebivalištu

 

Copyright © 2014. Učenički dom Dora | Izrada: Web-Pulse.eu & Weblogic Studio